ขั้นตอนการสมัคร และ ใช้บริการ


1.  สแกนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้อง และส่งมาพร้อมเอกสาร ขอสมัครใช้บริการ

    ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ ส่งมาที่ Email: office@cps-cargo.com หลังจากทางเราได้รับเอกสารแล้ว

    ทางเราจะแจ้งรหัสสมาชิกพร้อมที่อยู่โกดังที่จีนให้ลูกค้าทราบ โดยการตอบกลับทางอีเมลล์หรือไลน์

2.  ลูกค้าติดต่อร้านค้าหรือโรงงานให้ส่งสินค้าไปโกดังที่จีน

3.  จากนั้นรอการขนส่งและเคลียร์ภาษีเข้าไทย

4.  เมื่อสินค้ามาถึงไทย ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อชำระค่าขนส่ง

5.  เมื่อทางเราได้รับชำระค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าตามที่อยู่ในใบสมัครใช้บริการ ต่อไป