อัตราค่าบริการขนส่ง

 

 

 

รายละเอียดสินค้าประเภทต่างๆ


1. สินค้า ทั่วไป ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ เหล็ก บรรจุภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ไม่ใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น
2. สินค้า มอก. ได้แก่ ของเล่นเด็ก ตุ๊กตา กระเบื้อง เซรามิค ท่อน้ำ ยางรถยนต์ สายไฟ เครื่องชั่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น
3. สินค้า มอก. สรรพสามิต ได้แก่ แบตเตอรี่ รถกอล์ฟ รถมอร์ไซด์ใช้แบตเตอรี่ โครมไฟระย้า นาฬิกาสายเหล็ก Power Bank ฯลฯ เป็นต้น
4. สินค้า อย. ได้แก่ เครื่องสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ น้ำหอม สารละลาย เก้าอี้นวดไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ฯลฯ เป็นต้น

การคิดค่าบริการขนส่ง

การคำนวน ตามปริมาตร (CBM.)

การคิดราคาแบบตามปริมาตร คือ การคิดราคาจากวัดขนาดจากบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง กระสอบ ลังไม้ เป็นต้น ปกติใช้คิดราคาค่าขนส่งสินค้าที่มีขนาดเบากว่า 200KG./CBM. หรือ เป็นไปตามข้อตกลง ของการใช้บริการ

 • การคำนวน ตามน้ำหนัก (KG.)

  การคิดราคาแบบตามน้ำหนัก คือ การคิดราคาจากน้ำหนักของการชั่งกิโล เช่น กล่อง กระสอบ หรือ บรรจุภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น ปกติใช้คิดราคาค่าขนส่ง สินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 200KG./CBM. หรือ เป็นไปตามข้อตกลง ของการใช้บริการ

  วิธีการหาปริมาตร (CBM)

  สูตรการคิดแบบปริมาตร = กว้างxยางxสูง/1,000,000
  เช่น กล่องมีขนาด กว้าง 40 cm ยาว 60 cm สูง 30 cm
  = 72,000 แล้ว หารด้วย 1,000,000 = 0.072
  ตัวอย่าง ราคา CBM.=8000 ราคาค่าขนส่งจะเท่ากับ
  0.072 x 8,000 = 576 บาท เป็นต้น